O nás

Prah-a-harP kvartet představuje v kontextu české hudební scény ojedinělý úkaz. Sestává ze čtyř harfistek, přesněji řečeno tří sester a jejich matky. Členkám tohoto kvartetu není doposud známá existence obdobného projektu na území České republiky a přihlédneme-li ke kuriózní skutečnosti, že se jedná o čistě rodinný ansámbl, může se nám Prah-a-harP kvartet jevit nejen jako český, nýbrž i jako světový unikát.

Předchůdcem tohoto kvartetu bylo Duo Glissando založené sestrami Hedvikou Mousa Bacha a Kamilou Jouzovou v roce 2010. Skutečnost, že mají v rodině další dvě hráčky na harfu, přirozeně vedla k rozšiřování dua na kvartet. Takto se ke dvěma sestrám připojila ještě nejmladší sestra Mariana Jouzová s matkou Hanou Müllerovou, nynější uměleckou vedoucí souboru. Roku 2017 tak došlo k ustálení kvartetové sestavy a tedy k založení ansámblu Prah-a-harP kvartet. Od té doby vedle koncertování a zkoušení řeší neustále členky kvartetu otázku obohacování repertoáru, aby byl co nejpestřejší. Na straně jedné vznikají nové skladby přímo pro Prah-a-harP kvartet (například skladba Zvony od Pavla Hrabánka) a na straně druhé je repertoár doplňován skladbami a aranžemi skladeb pro dvě nebo čtyři harfy od zahraničních autorů.

Hana Müllerová patří k předním osobnostem české harfové scény. Po soutěžních úspěších na domácí scéně vyhrála roku 1986 soutěž Nadace Ruth Lorraine na Universitě v Eugene v USA. Od té doby pravidelně vystupuje s předními instrumentalisty a komorními soubory, spolupracuje s rozhlasem, televizí a nahrává pro domácí i zahraniční vydavatelství.

Od roku 1990 působí na pozici první harfistky Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK a roku 1996 zahajuje své pedagogické působení na Gymnáziu a hudební škole hlavního města Prahy. Vedle toho též vyučuje na ZUŠ Music Art /Fakultní škola University Karlovy v Praze/ a v letech 2O15 – 2020 učila na Pražské konzervatoři. Hana Müllerová dále založila rodinný harfový Prah-a-harP kvartet, organizuje stejnojmenný Prah-a-harP festival a Celostátní přehlídku harfové mládeže.

Hedvika Mousa Bacha studovala na Gymnáziu Jana Nerudy s hudebním zaměřením (2004) u své matky Hany Müllerové, na Pražské konzervatoři (2006) a poté na HAMU (2012) u doc. Jany Bouškové. V letech 2007-2008 pak byla na zahraniční stáži ve švýcarském Lausanne, kde studovala na Haute École de Musique u Chantal Mathieu. Věnuje se komorní i sólové dráze. Spolupracuje s mladými talentovanými umělci, jako jsou například sopranistky Markéta Fassati, Karolina Janů, houslistka Monika Růžková-Urbanová či violistka Jitka Hosprová. Ke spolupráci přizvaly Hedviku Mousa Bacha také osobnosti z oblasti populárních žánrů jako jsou například Lenka Dusilová, Beata Hlavenková, Iva Bittová, Darya Rollins a Dan Bárta.

Nedílnou součást profesionálního života Hedviky Mousa Bacha tvoří orchestrální hra a pedagogická činnost, což můžeme pozorovat na jejím působení v Symfonickém orchestru hlavního města Prahy FOK, Orchestru Berg, Talichově komorní filharmonii a ve Státní opeře Praha. V letech 2008 – 2020 vyučovala hru na harfu v ZUŠ Lounských v Praze, od roku 2020 učí na ZUŠ Music Art /Fakultní škola University Karlovy v Praze/ a na Mezinárodní konzervatoři v Praze.

Kamila Jouzová studovala u své matky Hany Müllerové na Gymnáziu Jana Nerudy s hudebním zaměřením, dále pak na Pražské konzervatoři u Lydie Härtelové a na Hudební akademii múzických umění u doc. Jany Bouškové. Vedle sólových a komorních koncertů je nedílnou součástí jejích aktivit také orchestrální hra a pedagogická činnost. V letech 2011-2014 byla členkou orchestru Janáčkovy opery Národního divadla Brno a v roce 2015 působila v Symfonickém orchestru hl. m. Prahy FOK v rámci stipendia Nadace Jiřího Kouta. Založila harfové třídy v ZUŠ Nová Paka a ve FZUŠ HAMU, Praha 5 – Stodůlky.

Pravidelně se účastní mistrovských kurzů u světoznámých harfistů, jakými jsou například Kateřina Englichová, Sylvain Blassel, Anneleen Lenaerts, Ieuan Jones, Chantal Mathieu, Maria Christina Cleary. Se svou sestrou Hedvikou Mousa Bacha založila harfové Duo Glissando, které se stalo základem rodinného Prah-a- harP kvartetu.

Mariana Jouzová se věnuje hudbě od svých 6 let, kdy začala navštěvovat hodiny klavíru. Po dvou letech se začala věnovat hře na harfu pod vedením své matky Hany Müllerové. Od září roku 2015 studovala na Pražské konzervatoři pod vedením první harfistky Symfonického orchestru Českého rozhlasu Lydie Härtelové a nyní pokračuje na HAMU u doc. Jany Bouškové.

Roku 2016 premiérovala 3 malé fantazie pro sólovou harfu od Petra Strejce a v následujícím roce získala druhou cenu a také cenu za nejlepší provedení povinné skladby na soutěži konzervatoří Pražská harfa. Své vzdělání si doplnila účastí na mistrovských kurzech u harfistek, jako jsou Chantal Mathieu, Isabel Perrin, Marie Cleary, Alina Bzhezhinska-Lazorkina. Od té doby se věnuje komorní i sólové hudbě různých stylových žánrů. Spolupracuje s hobojistkou Karolínou Vocelovou, s níž vystoupila mimo jiné v Polském Těšíně. Je vedoucím harfového oddělení na Českém hudebním táboře mládeže v Horním Jelení.

Ve svém působení čerpá ze zkušeností získaných spoluprací s různými orchestry, jimiž jsou například Symfonický orchestr hlavního města prahy FOK, Symfonický orchestr Českého rozhlasu, Pražská komorní filharmonie a Filmová filmharmonie, jíž je od roku 2014 členem.