Prah-a-harP festival

PŘIHLÁŠKA 2023

 

Celostátní přehlídka harfové mládeže Prah-a-harP

Celostátní nesoutěžní přehlídka harfové mládeže a setkání přátel harfy se koná pravidelně od roku 2013. Tento harfový festival je dobrovolná, nevýdělečná akce pro mladé začínající harfisty, žáky hudebních škol, studenty gymnázií s hudebním zaměřením, konzervatoří, vysokých uměleckých škol a univerzit, pro budoucí profesionály, ale i amatéry.

Zakladatelkou festivalu je Hana Müllerová – Jouzová, sóloharfistka Symfonického orchestru hl. města Prahy FOK a profesorka na Hudební škole a Gymnáziu hl. města Prahy a ZUŠ Music Art. 

Facebook

Instagram 

 

Výsledky #crazyharpchallenge 2021

Kategorie Junior

Kategorie Amatér

Kategorie Mladí profesionálové

Kategorie Profesionálové

Koncerty 2021 online 

Zahajovací koncert festivalu: Recitál italské harfistky Anny Loro

Koncert kategorie Junior 1/2   Junior 2/2

Koncert kategorie Amatér
Koncert kategorie Mladý profesionál
Koncert kategorie Profesioná

Fotografie z minulých ročníků

2022 

2021  #crazyharpchallenge

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

 
 

Sponzoři a partneři festivalu: